JBL NovoPleco

Konsistensen och ingredienserna i JBL NovoPleco är speciellt balanserade för att möta näringsbehoven hos algätande sugmalar (plecostomus, ancistrus etc) och andra växtätande, bottenätande fisk. Vetekli, spirulinaalger, en stor del gröna näringsämnen såväl som 10% viktiga träfibrer kombineras i en speciell produktionsprocess för att tillverka ett foder speciellt framtaget för dess fiskar. Tabletterna sjunker snabbt till botten. Stabiliteten i vattnet garanterar att de långsamätande fiskarna har tillräckligt med tid att äta utan onödig förorening av vattnet. Vitamin C och andra viktiga vitaminer stärker motståndskraften mot sjukdomar.