Hikari sinking carnivore pellets

Ett komplett fiskfoder till malar, hajar, ålar och andra bottenätande fiskar som i huvudsak äter levande föda. Färgförstärkande foder med astaxantin.