Hikari massivore delite

För större rovfiskar och bottenlevande s.k. "monsterfiskar". Stor pellets som mjuknar snabbt.