JBL NovoVert

Professionell utfodring av växtätande akvariefiskar. JBL NovoVert är en välbalanserad foderblandning med en stor andel vegetabilier och alla de beståndsdelar som krävs för att täcka näringsbehovet: spannmål, grönsaker, vegetabiliska biprodukter, fisk och fiskbiprodukter, kräftdjur, jäst, vegetabiliska proteinextrakt och alger. Då dessa gröna flingor, med värdefulla växtfibrer och en stor andel grönfoder, först flyter och sedan sjunker mycket långsamt får alla fiskar i det översta och mellersta vattenlagren optimala utfodringsförhållanden. Stabiliserat vitamin C, andra livsviktiga vitaminer och bioelementet inositol garanterar sund tillväxt och stärker motståndskrafterna.